ICE SHAVING

Home > Product > Other Equipment > ICE SHAVING
ICE SHAVING

ICE SHAVING

เครื่องปั่นน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ จากใต้หวัน

Features: 

-สามารถทำน้ำแข็งใสเกรดหิมะ
-ปรับความละเอียดของน้ำแข็งได้
-แสตนเลส

product_type: 

  • Other Equipment

product_Image: 

เครื่องปั่นน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ จากใต้หวัน
Business Opportunity