Other Equipment

Home > Product > Other Equipment
Other Equipment
โคมไฟรูปไอศครีมซอฟเสร์ิฟ
โคมไฟรูปไอศครีมซอฟเสร์ิฟ 1 ชุด มี 4สี - ขาว, ชมพู, เขียว, ชอคโกแลต ขนาด สูง 15.50 ซม เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.50ซม

Features:

 • -ไว้ใช้ประดับร้านไอศครีม
โคมไฟรูปไอศครีมซอฟเสริ์ฟ ขนาด สูง 42 ซม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20ซม

Features:

 • -ไว้ใช้ประดับร้านไอศครีม
 • -มีไฟด้านใน สามารถเปิดแสดงหน้าร้าน
 • -ส่วนหัวและโคนสามารถถอดประกอบได้
โมเดลไอศครีมซอฟเสริ์ฟ Snowboy โคนไฟเบอร์
โมเดลไอศครีมซอฟเสริ์ฟ Snowboy โคนไฟเบอร์ สูง 150 ซ.ม.

Features:

 • -สามารถเลือกสีไอศครีมได้
 • -ถอดส่วนฐานกับตัวไอศครีมได้
เครื่องปั่นน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ จากใต้หวัน
เครื่องปั่นน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ จากใต้หวัน

Features:

 • -สามารถทำน้ำแข็งใสเกรดหิมะ
 • -ปรับความละเอียดของน้ำแข็งได้
 • -แสตนเลส
โคมไฟรูปไอศครีมซอฟเสริ์ฟ ขนาด สูง 26 ซม เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 ซม

Features:

 • -ไว้ใช้ประดับร้านไอศครีม
 • -มีไฟด้านใน สามารถเปิดแสดงหน้าร้าน
 • -ส่วนหัวและโคนสามารถถอดประกอบได้
Business Opportunity